My golden rules

  1. Bevestig de offerte steeds via mail.
  2. Een offerte bevestigd? Dan is deze bindend. De opdracht kan niet worden geannuleerd of uitgesteld.
  3. Communiceer voor een lopende opdracht via jouw specifieke pagina in Notion. Is het enorm dringend dan mag je me altijd een smsje sturen.
  4. Maak gebruik van de templates. Zo mis jij niks om me te bezorgen en door te sturen en is het voor mij heel duidelijk wat ik kan doen. Dit zorgt voor beide partijen voor minder mailverkeer, je verliest minder tijd, er wordt efficiënter gewerkt en de opdracht zal vroeger klaar zijn.
  5. Betaal op tijd.